Binh Pháp Tôn Tử PDF eBook By Sun TzuRead pdf | Save pdf

Title: Binh Pháp Tôn Tử
File formats: ePub, PDF, Kindle, Audiobook
Author: Sun Tzu
Release date:
ISBN:

How to download?
FREE registration for 1 month TRIAL Account.
DOWNLOAD as many books as you like (Personal use).
CANCEL the membership at ANY TIME if not satisfied.
Get the best Books, Magazines & Comics in every genre including Categories: , , , , , , , , , , , , and many more..

Read Book Binh Pháp Tôn Tử

Tôn Vũ (tức Tôn Tử) sinh vào khoảng cuối thời Xuân Thu, người nước Tề nhưng vì loạn lạc nên phải chạy sang nước Ngô. Giỏi dùng binh, chuyên tâm nghiên cứu và đúc kết kiến thức quân sự thành 13 thiên sách, sau này được biết đến với tên gọi Tôn Tử Binh Pháp, ông được vua Ngô Hạp Lư tin dùng làm tướng. Cùng với Ngũ Tử Tư, Tôn Vũ đã có công lớn trong việc giúp nước Ngô cải các Tôn Vũ (tức Tôn Tử) sinh vào khoảng cuối thời Xuân Thu, người nước Tề nhưng vì loạn lạc nên phải chạy sang nước Ngô. Giỏi dùng binh, chuyên tâm nghiên cứu và đúc kết kiến thức quân sự thành 13 thiên sách, sau này được biết đến với tên gọi Tôn Tử Binh Pháp, ông được vua Ngô Hạp Lư tin dùng làm tướng. Cùng với Ngũ Tử Tư, Tôn Vũ đã có công lớn trong việc giúp nước Ngô cải cách nội trị, tăng cường sức mạnh quốc phòng, nhiều lần đánh thắng Tề, Tấn, Sở, là những nước mạnh thời bấy giờ, đưa nước Ngô lên hàng bá chủ chư hầu.

Recent Book

Loading...