Dòng sông trôi khuất địa đàng: một góc nhìn theo học thuyết Darwin về sự sống PDF eBook By Richard DawkinsRead pdf | Save pdf

Title: Dòng sông trôi khuất địa đàng: một góc nhìn theo học thuyết Darwin về sự sống
File formats: ePub, PDF, Kindle, Audiobook
Author: Richard Dawkins
Release date:
ISBN:

How to download?
FREE registration for 1 month TRIAL Account.
DOWNLOAD as many books as you like (Personal use).
CANCEL the membership at ANY TIME if not satisfied.
Get the best Books, Magazines & Comics in every genre including Categories: , , , , , , , , , , , , and many more..

Read Book Dòng sông trôi khuất địa đàng: một góc nhìn theo học thuyết Darwin về sự sống

Có một dòng sông âm thầm trôi mãi hàng tỷ năm. Đó là dòng sông của Dawkins, dòng sông ADN, một dòng sông trôi đi và rẽ nhánh ra trong thời gian địa chất. Với giọng văn hài hước, qua từng chương sách Mẹ châu Phi và con cháu của bà, Hàm thỏa dụng của Chúa, Kiến tha lâu đầy tổ... Dawkins đưa ra những lập luận khoa học thấu đáo và toàn diện về tổ tiên loài người cũng như mối qua Có một dòng sông âm thầm trôi mãi hàng tỷ năm. Đó là dòng sông của Dawkins, dòng sông ADN, một dòng sông trôi đi và rẽ nhánh ra trong thời gian địa chất. Với giọng văn hài hước, qua từng chương sách Mẹ châu Phi và con cháu của bà, Hàm thỏa dụng của Chúa, Kiến tha lâu đầy tổ... Dawkins đưa ra những lập luận khoa học thấu đáo và toàn diện về tổ tiên loài người cũng như mối quan hệ họ hàng, nghiên cứu về con đường đi của gien qua các thế hệ cũng như những yếu tố đã và đang tác động mạnh mẽ đến dòng sông ADN. Hãy cùng xuôi Dòng sông trôi khuất địa đàng và tìm ra câu giải đáp cho những bí ẩn, thắc mắc về nguồn gốc các loài mà Charles Darwin đã công bố hơn 100 năm trước.

Recent Book

Loading...