Giải mã mê cung PDF eBook By James DashnerRead pdf | Save pdf

Title: Giải mã mê cung
File formats: ePub, PDF, Kindle, Audiobook
Author: James Dashner
Release date:
ISBN:

How to download?
FREE registration for 1 month TRIAL Account.
DOWNLOAD as many books as you like (Personal use).
CANCEL the membership at ANY TIME if not satisfied.
Get the best Books, Magazines & Comics in every genre including Categories: , , , , , , , , , , , , and many more..

Read Book Giải mã mê cung

Thomas bị đưa đến một khu đất cô lập trong tình trạng không còn ký ức. Cùng với nhóm con trai sống tại đây, cậu phải làm một việc duy nhất: tìm đường thoát khỏi mê cung khổng lồ bao quanh khu đất. Nhưng nhiệm vụ này không hề đơn giản, vì mê cung thay đổi lời giải hằng đêm, và được canh chừng bởi những sinh vật máy gớm ghiếc. Tình hình bắt tồi tệ hơn sau sự xuất hiện của mộ Thomas bị đưa đến một khu đất cô lập trong tình trạng không còn ký ức. Cùng với nhóm con trai sống tại đây, cậu phải làm một việc duy nhất: tìm đường thoát khỏi mê cung khổng lồ bao quanh khu đất. Nhưng nhiệm vụ này không hề đơn giản, vì mê cung thay đổi lời giải hằng đêm, và được canh chừng bởi những sinh vật máy gớm ghiếc. Tình hình bắt tồi tệ hơn sau sự xuất hiện của một đứa con gái. Thomas và các bạn nhận ra thời gian của chúng đang cạn dần...

Recent Book

Loading...