Kuća listova PDF eBook By Mark Z. DanielewskiRead pdf | Save pdf

Title: Kuća listova
File formats: ePub, PDF, Kindle, Audiobook
Author: Mark Z. Danielewski
Release date:
ISBN:

How to download?
FREE registration for 1 month TRIAL Account.
DOWNLOAD as many books as you like (Personal use).
CANCEL the membership at ANY TIME if not satisfied.
Get the best Books, Magazines & Comics in every genre including Categories: , , , , , , , , , , , , and many more..

Read Book Kuća listova

“Kuća listova” američkog pisca Marka Z. Danijelevskog predstavlja zaokret u savremenoj svetskoj književnosti svojim širokim obimom, erudicijom, formalnom inventivnošću i pripovedačkom veštinom, čime otvara novi prostor za roman kao umetničku formu u XXI veku. Srž ovog romana čini neobična priča o porodici koja se useljava u kucu za koju se, nakon preciznih merenja, ispostav “Kuća listova” američkog pisca Marka Z. Danijelevskog predstavlja zaokret u savremenoj svetskoj književnosti svojim širokim obimom, erudicijom, formalnom inventivnošću i pripovedačkom veštinom, čime otvara novi prostor za roman kao umetničku formu u XXI veku. Srž ovog romana čini neobična priča o porodici koja se useljava u kucu za koju se, nakon preciznih merenja, ispostavlja da je iznutra veća nego spolja. Naime, u kući se nalazi misteriozni špajz koji pulsira, i u koji porodica kreće u ekspediciju kako bi ispitala granice svog doma, svog straha i svoje percepcije. Oko dokumentarnog zapisa nastalog tokom ove ekspedicije nalaze se još tri pripovedačka omotača zapisana različitom tipografijom i ispričana u fus-notama. Tok teksta i naracije teče u neočekivanim pravcima. Neki delovi knjige imaju samo nekoliko redova ili čak po jednu reč na strani, a same stranice su rasporedene na neobičan način, tako da izazovu klaustrofobičan efekat ili efekat odraza u ogledalu dogadaja iz romana, dok pojedine stranice čak zahtevaju čitanje uz pomoć ogledala. Smisalo ovakvog linearnog i gotovo slikovnog prezentovanja teksta i priče jeste podražavanje neobičnog prostora u kojem se junaci nalaze, njegovog sažimanja, širenja, rotiranja i zvukova koji se u njemu nalaze, a na širem planu to je izraz haotičnog sveta u kome svi danas živimo. Daleko od pukog literarnog eksperimenta, „Kuća listova“ je neprepričljiva literarna avantura, i mada može da se smesti u horor žanr, ovaj roman je istovremeno i psihološki triler, književni haos, crna komedija, i delo kulturnog kriticizma. Ekscentrični i ekstravagantni roman za koji se neskromno može reći da je prvi roman III milenijuma.

Recent Book

Loading...