Szaleństwo władzy: Od Troi do Wietnamu PDF eBook By Barbara W. TuchmanRead pdf | Save pdf

Title: Szaleństwo władzy: Od Troi do Wietnamu
File formats: ePub, PDF, Kindle, Audiobook
Author: Barbara W. Tuchman
Release date:
ISBN:

How to download?
FREE registration for 1 month TRIAL Account.
DOWNLOAD as many books as you like (Personal use).
CANCEL the membership at ANY TIME if not satisfied.
Get the best Books, Magazines & Comics in every genre including Categories: , , , , , , , , , , , , and many more..

Read Book Szaleństwo władzy: Od Troi do Wietnamu

Autorka analizuje cztery przypadki, jako przykłady władzy absolutnej: mityczna opowieść o Troi, nieprawości papieży doby Renesansu, którzy prowokują zrodzenie się protestantyzmu, błędy Korony Brytyjskiej, które doprowadziły do utraty Ameryki przez Anglię w XVIII wieku, wojna domowa w Wietnamie i udział w niej Amerykanów. Jest to, swego rodzaju, parada pychy i okrucieństwa.

Recent Book

Loading...