Ai lấy miếng pho mát của tôi? PDF eBook By Spencer JohnsonRead pdf | Save pdf

Title: Ai lấy miếng pho mát của tôi?
File formats: ePub, PDF, Kindle, Audiobook
Author: Spencer Johnson
Release date:
ISBN:

How to download?
FREE registration for 1 month TRIAL Account.
DOWNLOAD as many books as you like (Personal use).
CANCEL the membership at ANY TIME if not satisfied.
Get the best Books, Magazines & Comics in every genre including Categories: , , , , , , , , , , , , and many more..

Read Book Ai lấy miếng pho mát của tôi?

Cách nói này đã trở thành một lập ngôn, xuất phát từ cuốn sách nổi tiếng về triết lý sống "Ai lấy miếng pho mát của tôi?". Câu chuyện trong sách chứa đựng thông điệp: Việc thay đổi là một dấu hiệu tốt lành nếu biểu hiện được bản chất thật sự và vai trò của miếng “pho mát” trong cuộc sống của mỗi người. Miếng pho mát tượng trưng cho những khát vọng- đó có thể là một công vi Cách nói này đã trở thành một lập ngôn, xuất phát từ cuốn sách nổi tiếng về triết lý sống "Ai lấy miếng pho mát của tôi?". Câu chuyện trong sách chứa đựng thông điệp: Việc thay đổi là một dấu hiệu tốt lành nếu biểu hiện được bản chất thật sự và vai trò của miếng “pho mát” trong cuộc sống của mỗi người. Miếng pho mát tượng trưng cho những khát vọng- đó có thể là một công việc tốt, một ước mơ, một sự nghiệp, sức khoẻ dồi dào, sự thăng tiến hay bất cứ thứ gì khác mà nó đại diện. Miếng pho mát này không tồn tại mãi theo thời gian, vì vậy bản thân mỗi người phải sẵn sàng bước vào cuộc truy tìm nguồn pho mát mới một khi miếng pho mát của mình đã hết..

Recent Book

Loading...